મેલ્બર્ન કેમેરાની આંખે

ઓસ્ટ્રેલિયા, ફોટોઝ, મેલ્બર્ન

લેન્ડ થયાં તે રાત્રે બજાર – સિટી સેન્ટરમાં માયર સ્ટોરનું ડિસ્પ્લે
Outside Myer on landing night

રાત્રે સાડા અગિયારે બજાર

Market

અમે ગયાં હતાં તે રૂફ-ટોપ બાર

Rooftop bar

રૂફ-ટોપનુંયે ટોપ :P

Rooftop on a whole new levelફ્લીંડર્સ સ્ટ્રીટ સ્ટેશન નજીક કાફે સ્ટ્રિપ (સુઝાનાની મિત્ર સાથેની પહેલી મુલાકાત)

Cafe strip near Flinders street station

ફ્લીંડર્સ સ્ટ્રીટ સ્ટેશન

IMG_4136_Mini

મેલ્બર્નની ફેમસ સિટી ટ્રામ સર્વિસ

IMG_4145_Mini

સ્ટેટ લાઈબ્રેરી – મેલ્બર્ન સેન્ટ્રલ મોલ/સ્ટેશનની બરાબર સામેState Library

6 thoughts on “મેલ્બર્ન કેમેરાની આંખે

  1. હા હા. હજુ તો બીજી બે પોસ્ટ અને બે ફોટો પોસ્ટ જેટલું મેલ્બર્ન-પુરાણ બાકી છે. :D

  2. આ પોસ્ટને જુની પોસ્ટ સાથે મેળવીને વાંચવાની વધુ મજા આવી. ફોટો’ઝ માટે ધન્યવાદ.

    કેમેરાની આંખોમાં સમાયેલા બીજા દ્વશ્યોનો પણ ઇંતઝાર રહેશે….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s