ડલોરસ પાર્ક

અમેરિકા, ફોટોઝ, સાન ફ્રાન્સિસ્કો

સાન ફ્રાન્સિસ્કો ફોટો સીરિઝની સૌથી છેલ્લી પોસ્ટ – સાન ફ્રાન્સિસ્કોનો પ્રખ્યાત ડલોરસ પાર્ક. આ બધાં જ ફોટોઝ અને વિડિયોઝ બે અલગ અલગ ઈવેન્ટ્સ દરમિયાન લેવામાં આવ્યા છે. એલ.જી.બી.ટી પ્રાઈડ પરેડ વિકેન્ડ પર તથા પાર્ક અપગ્રેડ થયાં પછી તેનાં ઉદ્ઘાટનની સાઈલેન્ટ ડિસ્કો પાર્ટી દરમિયાન.

સાઈલેન્ટ ડિસ્કો? એ શું વળી? વિડિયોઝ જોશો ત્યારે દેખાશે કે ઘણાં બધાં લોકો કાન પર હેડફોન્સ લગાવીને મ્યુઝિક વિના નાચી રહ્યાં છે. ખરેખર એ જે મ્યુઝિક તેમનાં હેડફોન્સ પર વાગી રહ્યું છે તેનાં પર નાચી રહ્યાં છે – આ પ્રવૃત્તિ એ સાઈલેન્ટ ડિસ્કો. તેમાં સામાન્ય રીતે ઘોંઘાટ કંટ્રોલમાં રાખવા માટે મ્યુઝિક લાઉડ સ્પીકર પર નહીં પણ લોકોને હેડ-ફોન્સ આપવામાં આવ્યાં હોય તેનાં પર વાગતું હોય. આ ડલોરસ પાર્કવાળી ઇવેન્ટમાં તો બે અલગ અલગ ડી.જે. હતાં અને બંનેનું મ્યુઝિક બે અલગ સ્ટેશન પર વાગી રહ્યું હતું જે તમે હેડફોન્સ પર એક નાનકડી સ્વિચ વડે કંટ્રોલ કરી શકો. એ સિવાય એક ત્રીજું પણ ડી.જે. વિનાનું ક્લાસિકલ મ્યુઝિકનું ઓટો-પ્લેયર સ્ટેશન હતું જેમને ફક્ત ઘાસ પર શાંતિથી બેસીને ત્યાંનો નજારો માણવાની ઈચ્છા હોય તેમનાં માટે. ફોટોઝ અને વિડિયોઝ માટે નીચેનાં ફોટો પર ક્લિક કરો. હવે પછીની શ્રેણી છે – ઓસ્ટિન ટેક્સસની લોન્ગ-વીકેન્ડ ટ્રિપ જે મેં સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં કરી હતી.

IMG_20150618_172040-COLLAGE