ગોલ્ડન ગેઇટ પાર્ક – ૨

અમેરિકા, ફોટોઝ, સાન ફ્રાન્સિસ્કો

બોટાનિકલ ગાર્ડનનાં ફોટોઝ! આલ્બમ માટે નીચેનાં ફોટો પર ક્લિક કરો.

આવતા અંકે ગોલ્ડન ગેઇટ બ્રિજની ઝાંખી લેન્ડ્સ એન્ડ ટ્રેઈલ પરથી અને ‘લીજન ઓફ ઓનર’ આર્ટ મ્યુઝિયમનાં વિક્ટોરિયન સમયનાં પેઈન્ટીન્ગ્સ :)

IMG_5468-COLLAGE